Ed Barten

´Vanaf het moment dat ik erover ging vertellen, was mijn frustratie voorbij.´

´Leid een sportief en gezond leven. Als je actief bent en je hebt een beetje geluk in je leven, kun je het lang volhouden.´

Langs de bunker

´Overal zien we zwaar prikkeldraad en we zijn bang dat we ons in militair gebied bevinden. Onze vrees is bewaarheid. Als we bovenaan de duinrand staan, ligt een gebied met bunkers voor ons. We moeten hier zo snel mogelijk weg, maar we zijn bang voor mijnen. Ik weet zeker dat mijn voet bevroren is. We kunnen de stemmen van de Duitsers in de bunker horen, maar we moeten erlangs om weg te komen. Eindelijk zijn we uit de gevarenzone.

Dan komt Henk tot de dramatische ontdekking dat hij zijn tas met kleren en portefeuille met gegevens kwijt is. Dat heeft gevolgen... Henk wordt een paar dagen later gearresteerd in opdracht van de SD. Later hoor ik dat hij vele malen is verhoord, maar hij heeft nooit informatie losgelaten. In zijn dagboek beschrijft hij de wreedheden waaraan de SS zich schuldig maakt in de concentratiekampen die hij maar net overleeft.´

Een bijzonder huis

Mijn huis is gebruikt voor allerlei films en fotoshoots. Bijvoorbeeld de serie over minister-president Den Uyl en de Lockheedaffaire, maar ook voor een Duitse film over een politiecommissaris in Amsterdam.

Ed Barten is op 1 december 2016 overleden